Viera Doubková-Bartošová - klavír

Cappella istropolitana


Hru na klavíri študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u prof. Mašindu a na VŠMU v triede prof. Starostu. Hudobnú fakultu VŠMU ukončila s Cenou ministra školstva.

V roku 1985 získala štipendium francúzskej vlády v Paríži, kde pracovala pod vedením vynikajúceho klaviristu a pedagóga Dominika Merleta.

Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných klavírnych súťaží - J. S. Bacha v Lipsku (1984), Paola Denzu na Capri (1990), CIEM v Ženeve (1990).

V roku 1992 ukončila úspešne štúdium umeleckej ašpirantúry na VŠMU v Bratislave.

Okrem sólistických aktivít sa Viera Bartošová venuje zanietene komornej hudbe, vystupuje na koncertných pódiách na Slovensku i v zahraničí (takmer všetky krajiny Európy a Kanada). Predstavila sa na rôznych hudobných festivaloch, spolupracovala s mnohými významnými sólistami a telesami.

Pedagogicky pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.


E-mail:

.